Emigreren naar Spanje maar dan met Alegria Vastgoed

 

Emigreren naar Spanje

Vestiging in Spanje gaat gepaard met het regelen van een aantal zaken. Hieronder ziet u verschillende stappen die u moet doorlopen.

 

 1. Aanvragen Spaans BSN nummer

Om in Spanje te kunnen handelen, heeft u een NIE (Número de Identificación para Extranjeros) nodig. Dit sociaal fiscaal nummer is verplicht als je langer dan 3 maanden wil verblijven in Spanje. Ook heeft u het nodig bij de aankoop van een huis of het openen van een bankrekening. Alegria helpt u bij de aanvraag.

 

 1. Aankopen van een woning

In het Alegria Vastgoed Aankoop Stappenplan kunt u lezen wat het inhoudt om een huis te kopen in Spanje. Natuurlijk kunt u daarvoor ook terecht bij ons.

 

 1. Inschrijving in het Spaanse Gemeentelijke Inschrijvingsregister

Als u eenmaal woont in Spanje moet u zich inschrijven in het Inschrijvingsregister van de gemeente waar u gevestigd bent. U heeft in ieder geval een geldig identiteitsbewijs en een NIE nodig. Als u eenmaal ingeschreven staat heeft u als bewoner van de gemeente verschillende rechten. U mag bijvoorbeeld meedoen aan de gemeentelijke verkiezingen, heeft recht om gebruik te maken van scholen, bibliotheken, gezondheidszorg en deelname aan cursussen en u heeft toegang tot andere voorzieningen.

 

 1. Uitschrijven Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Nederland

Ook dient u zich uit te schrijven in de gemeente waar u voorheen woonde in Nederland. In de GBA worden u persoonsgegevens bijgehouden. Onder andere de Belastingdienst en het UWV maken hier gebruik van. Als u zich uitschrijft, geeft u uw nieuwe adres in Spanje op. U hebt dan geen recht meer op Nederlandse voorzieningen zoals bijstand, huursubsidie of studiefinanciering.

 

 1. Aanvragen registratiecertificaat

Verblijft u permanent dan bent u verplicht een registratiecertificaat (voor EU burgers) of residentiekaart voor familieleden aan te vragen (Certificado de registro como residente comunitario). Dit doet u bij de “Oficina de Extranjeros”of de “Comisaria de Policia” in de provincie waar u verblijft. Over de benodigde documentatie kunnen wij u informeren.

 

 1. Vestiging familieleden

Ook uw familieleden mogen zich vestigen in Spanje. Afhankelijk van hun afkomst (wel of niet communautair) en status (bijvoorbeeld kinderen van gescheiden ouders) zijn hiervoor verschillende regels. Soms moet een verblijfs- en/of werkvergunning aangevraagd worden. Alegria kan u hierover informeren.

 

 1. Identificatieplicht

Ook in Spanje geldt een identificatieplicht. U dient dus altijd in het bezit te zijn van een geldige ID kaart of een paspoort. Ook dient u in sommige gevallen uw registratiecertificaat te kunnen overleggen.

 

 1. Verhuizen van uw inboedel

U mag uw persoonlijke bezittingen in Spanje invoeren zonder dat u daar belastingen over betaalt. Neemt u een auto voor particulier gebruik mee dan kunt u deze kosteloos importeren. Wel moet u binnen 3 maanden een Spaans kentekenbewijs aanvragen. Bij sommige goederen (zoals bijvoorbeeld motorvoertuigen en pleziervaartuigen) zijn er restricties. Ook het meenemen van huisdieren is aan regels gebonden. Laat u door ons informeren.

 

 1. Werken in Spanje of starten van een eigen bedrijf

Werken in Spanje is heel anders als in Nederland. De bedrijfscultuur en de manier van samenwerken met collegae, leidinggevenden of eigenaren wijken af van wat u gewend bent. Ook zijn de arbeidswetgeving , de hoogte van de salarissen en de sociale voorzieningen anders dan bij ons. De partners van Alegria hebben hier veel ervaring mee en kunnen u er alles over vertellen. Dat geldt ook voor het starten van een eigen bedrijf. Afhankelijk van uw plannen kunnen wij u adviseren of in contact brengen met specialisten.

 

 1. Aanvragen voorzieningen

Het aanvragen van elektriciteit, gas water, telefoon en internet kan in Spanje omslachtig zijn. Afhankelijk of het om een nieuwe of bestaande woning gaat dient u een aantal zaken te regelen en te overleggen (zoals bijvoorbeeld een goedkeuringscertificaat van een elektricien bij nieuwbouw). Houdt u er rekening mee dat alle aanvragen en communicatie in het Spaans gaat.

 

 1. Verzekeringen

Ook in Spanje wilt u zich beschermen tegen schaderisico’s. Bent u woningbezitter dan hebt u een opstal- en inboedelverzekering nodig.  Daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk en een rechtsbijstandsverzekering aan te bevelen. Wij kennen de weg.

 

 1. Belastingen in Spanje

Als resident en/of woningbezitter krijgt u in Spanje met verschillende belastingen te maken. U betaalt inkomsten- en vermogensbelasting, maar ook gemeentelijke heffingen zoals Onroerend Goed belasting, Motorrijtuigenbelasting en Leges en Gemeentelijke belastingen. Alegria maakt u wegwijs in het Spaanse belastingsysteem en werkt samen met specialisten die u kunnen adviseren. Ook ondersteunen wij u bij vraagstukken omtrent belasting bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van vastgoed in Spanje. Indien u een fiscaal vertegenwoordiger nodig hebt in Spanje, dan regelen we dit voor u.

 

 1. Begeleiding bij andere vraagstukken

Door onze ervaring met en kennis over Spanje kunnen we u adviseren over en begeleiden bij de meest uiteenlopende vraagstukken, zoals:

 • Zoeken van scholen voor uw kinderen.
 • Wegwijs maken in de gezondheidszorg.
 • Verhuur van uw woning.
 • Belastingvraagstukken vertrek uit Nederland.
 • Andere vragen omtrent vestiging.

 

Alegria Vastgoed biedt u een all-inclusive emigratiepakket aan voor een vaste prijs. Hiermee nemen wij u alle werkzaamheden uit handen. Wilt u meer weten over emigreren naar Spanje, bel dan met 023 – 8200505 of mail naar info@grupo-alegria.nl voor een afspraak

Huis kopen in Spanje met de

Spanje Aankoopmakelaar

Een huis kopen in Spanje met

Het Alegria Vastgoed Aankoop Stappenplan

Samen met u maken we een plan waardoor de aankoop van uw huis in Spanje geen onverwachte verrassingen oplevert. Wij kijken daarbij vooral naar uw wensen en zetten onze ervaring, kennis en een professioneel netwerk in voor het vinden van een geschikte woning.

 1. Inventarisatie

In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen. Waar bent u naar op zoek? Welk gebied, stad of dorp spreekt u aan? Wat zijn uw ervaringen tot nu toe met Spanje? Welk type woning wilt u vinden? Wat is uw budget? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Wat weet u al over het kopen van een huis in Spanje? Een gedegen intake zorgt er voor dat het aankoopproces soepel verloopt.

 1. Aanvullende informatie

Afhankelijk van uw wensen zorgen wij voor aanvullende informatie. Om een beter inzicht te krijgen in uw eigen wensen helpt Alegria Vastgoed u met het geven van extra informatie. Dat kan bijvoorbeeld over het gebied zijn, het type woning, over Spaanse wet- en regelgeving of over financieringen. U weet dan precies waar u aan toe bent en voorkomt verrassingen in een later stadium.

 1. Voorselectie van woningen

Als uw wensen duidelijk zijn, starten wij met de voorselectie van woningen in het door u gekozen gebied. Alegria werkt samen met bouwers, projectontwikkelaars en makelaars in verschillende gebieden in Spanje. Wij hebben inzicht in het aanbod van bestaande en nieuwbouwwoningen, variërend van appartementen, geschakelde woningen, villa’s tot fincas of zelfs lege bouwkavels. Ook hebben we direct toegang tot woningen die door banken in Spanje worden aangeboden. Daarbij zitten nog echte koopjes. In overleg met u stellen we een lijst van potentiële objecten samen.

 1. In kaart brengen van financieringsmogelijkheden

Ook kijken wij in dit stadium met u naar de mogelijkheden van financiering. Dit is meestal een combinatie van eigen middelen en het verkrijgen van een hypotheek in Nederland of Spanje. Wij kennen vooral de weg bij Spaanse hypotheekverstrekkers. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie.

 1. Bezichtiging van gebied en woningen

Na een grondige voorselectie, bezoekt u het gebied van uw keuze en bieden wij u de mogelijkheid om woningen te bekijken. Daarvoor stellen we vooraf een programma samen, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij maken afspraken voor u en zorgen voor deskundige begeleiding.

 1. Onderhandeling

Vindt u een geschikte woning dan onderhandelen wij voor u de beste prijs met de verkopende partij. Bij nieuwbouw is het vrijwel niet mogelijk om kortingen te bedingen. Bij bestaande woningen wordt wel over de prijs onderhandeld. Als er overeenstemming is over de prijs wordt de woning
gereserveerd. In de onderhandeling onderscheidt Alegria Vastgoed zich van andere makelaars. Wij doen er alles aan om voor u de best mogelijke prijs te bedingen.

 1. Reserveren van de woning

Indien u eerst vooronderzoek op de woning plaats wil laten vinden, kunt u een reserveringscontract tekenen. Het reserveren van de woning betekent dat deze niet meer beschikbaar is voor anderen. U betaalt een bedrag dat door de verkopende makelaar in Spanje op een geblokkeerde derdenrekening wordt gezet. Tijdens de reservering doen wij onderzoek naar de achtergronden van de woning in het kadaster en het eigendomsregister. Ook is het mogelijk een technisch onderzoek te laten doen. In veel gevallen wordt er ook direct een koopcontract getekend. In dat geval vind er óók onderzoek plaats. De woning moet immers vrij van schulden zijn.

 1. Begeleiding bij financiering

Afhankelijk van uw financiële middelen, kunnen wij u begeleiden bij het aanvragen van een hypotheek op de woning in Nederland en/of Spanje. U moet er rekening mee houden dat in Spanje zo’n 30% tot 50% van de woning met eigen (of in Nederland verkregen) middelen gefinancierd moet worden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er Spanje een hypotheek verkrijgbaar tot zo’n 70% van de waarde van de woning. Alegria Vastgoed brengt u in contact met Spaanse banken en begeleidt de hypotheekaanvraag.

 1. Tekenen van het koopcontract

Binnen een maand na het tekenen van de reserveringsovereenkomst wordt een koopcontract opgesteld, waarin de verplichtingen van beide partijen worden opgenomen. Bij tekenen van het koopcontract betaald u gewoonlijk 10% van de aankoopsom, verminderd met eerder betaalde gelden voor reservering. Wij zorgen er daarna voor, samen met de verkopende makelaar of advocaat, dat aan alle schulden of beslagen die op de woning rusten wordt voldaan door de eigenaar. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan hypotheekverplichtingen, onroerend goed belasting of servicekosten, maar ook aan het voldoen van telefoon, gas, elektriciteit en water.

 1. De overdracht van de woning

Als de financiering van de woning rond is, vindt de werkelijke overdracht van de woning plaats bij een Spaanse notaris. De notaris maakt een overdrachtsakte (de ‘escritura’) die door alle betrokken partijen bekrachtigd wordt. Als u een Spaanse hypotheek heeft, zal ook een vertegenwoordiger van de hypotheekverstrekker, meestal een bank, aanwezig zijn. Bij een bestaande woning kan de overdracht al twee weken na het tekenen van het koopcontract plaatsvinden. Na tekening van de akte wordt deze door de notaris ingeschreven in het eigendomsregister. Oplevering van nieuwbouw duurt in Spanje tussen de 8 en 18 maanden, afhankelijk van het bouwproject. U betaalt de woning gedurende de nieuwbouw, bijvoorbeeld 30% aan het begin en de rest bij oplevering. Bij individuele bouwprojecten, maakt u afspraken over de betalingswijze met de bouwer. Alegria Vastgoed ziet er op toe dat de bouwer een bankgarantie heeft, waarmee risico’s van niet afbouwen of faillissement voor u afgedekt zijn. Ook zijn in Spanje boeteclausules nodig.

 1. Kosten bij de aankoop van een woning

Bij de aankoop van een woning moet u met de volgende kosten rekening houden:

 • Aankoop nieuwbouw 10% BTW. Aankoop bestaande woning tussen de 6 en 11% overdrachtsbelasting, afhankelijk van de regio (Costa Blanca is 10%) en soms van de waarde van het onroerend goed.
 • Notariskosten, registratiekosten en documentkosten. Deze worden bepaald door de waarde van het huis en belopen (gezamenlijk) tussen de 1 en 2%.
 • Kosten van de aankoopmakelaar.

Als woningeigenaar betaalt u daarna onroerend goed belasting.

 

 1. Begeleiding bij oplevering

Alegria Vastgoed beschikt over lokale specialisten die u begeleiden bij het opleveren van uw nieuwe woning.

 

Ook na het opleveren van de woning blijven wij voor u beschikbaar voor vragen of hulp bij vraagstukken over uw woning. Wilt u meer weten over de aankoop van een woning in Spanje, Bel dan met 023 – 8200505 of mail naar info@grupo-alegria.nl voor een afspraak.Aankoopmakelaar

Informatiebijeenkomst: “Wonen in Spanje”

Informatiebijeenkomst: “Wonen in Spanje”

Bent u net terug van vakantie in Spanje en plannen om daar een huis te kopen of te vestigen? Dan nodigen wij u uit voor onze informatiebijeenkomst “Wonen in Spanje” op woensdag 6 september aanstaande in Hoofddorp van 19.00 tot 21.00 uur. Alegria Vastgoed vertelt u die avond wat het inhoudt om een (tweede) woning te kopen in Spanje en waar u rekening mee moet houden als u zich vestigt in de zon. We laten culturele aspecten voorbij komen, maar ook de praktische zaken waar u rekening mee moet houden. Geen droge kost, maar gewoon een leuke avond waar u uw interesse in en plannen voor wonen in Spanje kunt delen met ons en anderen. Er wordt ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

Inschrijven voor deze avond kan door u aan te melden via (RSVP now) het aanmeldingsformulier op onze Blog. Klik hier om te registreren (Eenmalige registratie) of door een email te sturen aan info@grupo-alegria.nl. De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor in Holland Office Center (gebouw 1, 1e verdieping), Kruisweg 827 C, 2132 NG Hoofddorp.

Alegria Vastgoed helpt u bij de aankoop van een woning in Spanje en biedt daarnaast een complete emigratiebegeleiding aan.

Alegria Vastgoed

Alegria Vastgoed

Alegria Vastgoed Is een makelaarskantoor gespecialiseerd in een ruim woningaanbod aan de Costa Blanca en de Costa de Sol. Wij bieden u een gevarieerd scala aan woningen van appartementen tot luxe villa’s.

Goede service en klantvriendelijkheid zijn voor ons van zeer groot belang.
Wij helpen u graag bij het vinden van uw Spaanse woning.

Ook na aankoop kunt u bij ons terecht voor ondersteuning en vragen.

Uiteraard bieden wij u verschillende diensten aan zoals makelaardij, hypotheken en verzekeringen.

Michel de Beer
Al 20 jaar Makelaar O.G. Spanje en werkzaam aan de Spaanse Costa’s. Opgegroeid aan de Costa del Sol en nu alweer 17 jaar thuis aan de Costa Blanca.

U kunt er van overtuigd zijn, dat wij alles in het werk zullen stellen om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken.

Heeft u vragen ?
Bel ons of kom naar één van onze maandelijkse inloop avonden.

Het emigreren naar het zonnige zuiden gaat helaas niet vanzelf.

Het emigreren naar het zonnige zuiden gaat helaas niet vanzelf.

Hoe en wat komt er nu allemaal bij kijken?

Als eerste doen we een aanbetaling en tekenen we een privé contract (Contrato de Compra Venta) dan moeten we een NIE nummer (Número de Identificacion de Extranjeros) aanvragen. Dit is uw Spaanse BSN nummer. Hiermee kunt u dan een bankrekening openen maar ook een auto op uw naam registreren, Nuts voorzieningen of een mobiel nummer aanvragen.

Dan gaan we, indien nodig, het Hypotheekproces opstarten bij de Spaanse bank.

Ondertussen laat u onze Nederlands sprekende advocaat controleren of er geen schulden of andere beslagleggingen op het huis van uw dromen rusten.

Als alles gecontroleerd is en de Hypotheek is goedgekeurd gaat u naar de Notaris. Na het onderteken van de akte ontvangt u een Copia Simple als bewijs dat het huis nu van u is. De notaris zal de akte laten inschrijven bij het Registro de la Propiedad (Kadaster).

Dan doen we samen met u de aanvraag van alle Nuts voorzieningen en eventueel vragen we de telefoon- en internetaansluiting voor u aan.

Nu kunt u dan eindelijk van een kopje koffie genieten op uw eigen terras of heerlijke aan uw zwembad gaan liggen onder Spaanse zon die toch al gauw zo’n 320 dagen per jaar schijnt .

Emigreren naar Spanje

De Nederlandse drukte ook al een tijdje zat!!

Loopt u al jaren met de gedachte hoe het zou zijn om aan één van de Spaanse Costa’s te wonen.

Droom niet langer wij helpen u met het realiseren van uw droom.
Of het nu gaat om een vakantiewoning of dat u zich het hele jaar permanent wilt vestigen in Spanje. Lekker onder de zon genieten van uw welverdiende pensioen.

Wij begeleiden u vanaf het moment dat u bij ons op kantoor binnen stapt totdat aan het moment dat u heerlijk op uw eigen terras zit met een kop koffie en een Tostada.

Gezamenlijk kijken we naar uw financiële situatie met onze vrijblijvende financiële emigratie scan.

Daarna bepalen we samen aan welke Costa u zich het meeste thuis zal voelen. Costa Blanca met haar prachtige witte stranden of de Costa del Sol met haar luxe nachtleven van Marbella

Bespreken we uw wensen qua woning type, aantal slaapkamers, badkamers en of u van een gezamenlijk of van een heerlijke privé zwembad wilt genieten.

Verder bespreken we of  u het liefst dicht bij het strand, de golfbaan of op een van de prachtige bergen met zeezicht wilt wonen.